• ilość: 0 szt,
  • wartość: 0.00 zł
w schowku 0 sztporównujesz 0 sztostatnio oglądane

Oświetlenie awaryjne


Oświetlenie awaryjne to oświetlenie na które zwykle nie zwracamy uwagi. Warto jednak pamiętać, że ze względu na bezpieczeństwo dużej liczby ludzi każdy budynek użyteczności publicznej musi być wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe. Należy im zapewnić gwarantujące niezawodność konserwacje i naprawy. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu budynku. Zgodnie z prawem instalacje oświetlenia awaryjnego zaliczają się do urządzeń przeciwpożarowych, więc ich projekt musi być zgodny z aktualnymi przepisami i normami i zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

   Na co dzień korzystamy z tzw. oświetlenia podstawowego - przewidzianego dla danego miejsca i czynności w normalnych warunkach. Oświetlenie awaryjne jest uruchamiane tylko w przypadku zaniku (awarii) oświetlenia podstawowego. Dzieli się na trzy podstawowe kategorie:

- oświetlenie zapasowe (rezerwowe)

W razie awarii przejmuje zadania oświetlenia podstawowego. Zwykle wykorzystywane są w tym celu normalne oprawy, zasilane przez zapasowy agregat.

- oświetlenie ewakuacyjne (oświetlenie dróg ewakuacyjnych i stref otwartych)

Zapewnia oświetlenie dróg ewakuacyjnych, a także minimalne podłogi i stanowisk pracy. Umożliwia łatwe, pewne i szybkie wyjście z budynku lub zagrożonej strefy. Podstawowe warunki jakie musi spełniać to:

* awaria zasilania oświetlenia podstawowego musi powodować uruchomienie oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych;

* czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy niż dwie godziny;

* oprawy powinny być umieszczone min. 2m nad podłogą m.in. przy każdym/każdej/każdych:

   - urządzeniu przeciwpożarowym;

   - przycisku alarmowym;

   - punkcie pierwszej pomocy;

   - zmianie kierunku;

   - zmianie poziomu

   - skrzyżowaniu korytarzy;

   - schodach (każdy stopień powinien być oświetlony bezpośrednio);

   - wyjściu ewakuacyjnym.

* znaki wzdłuż dróg ewakuacyjnych i przy wyjściach ewakuacyjnych muszą być podświetlone tak, aby jednoznacznie wskazywały kierunek;

* w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia ewakuacyjnego powinno wynosić min. 1lux;

* na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia ewakuacyjnego powinno wynosić co najmniej 0,5 luxa;

- oświetlenie stref wysokiego ryzyka (oświetlenie bezpieczeństwa)

Zapewnia bezpieczeństwo osobom zatrudnionym na niebezpiecznych stanowiskach pracy, a także umożliwia bezpieczne dokończenie, a czasem nawet kontynuację wykonywanych czynności. Natężenie oświetlenia stref wysokiego ryzyka na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia podstawowego wymaganego dla danych czynności, i jednocześnie nie mniejsze niż 15 luxów. Pozostałe wymagania jakie musi spełniać są ściśle uzależnione od stanowiska pracy.

Ze względu na rodzaj zasilania oprawy oświetlenia awaryjnego dzielą się na:

- oprawy wyposażone w baterie indywidualne

Stosuje się je coraz częściej, gdyż mają wiele zalet, takich jak:

* każda oprawa przełącza się w tryb pracy awaryjnej niezależnie od pozostałych - dzięki temu dochodzi do tzw. rozproszenia bezpieczeństwa na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego w obiekcie;

* możliwość natychmiastowej identyfikacji uszkodzonej oprawy;

* możliwość wymiany akumulatorów tylko w tych oprawach, których akumulatory nie gwarantują już wymaganego czasu świecenia;

* niskie ceny akumulatorów;

* nie wymagają dodatkowego okablowania zasilającego, gdyż są zasilane tym samym kablem, co oprawy oświetlenia podstawowego;

- oprawy wyposażone w baterie grupowe

- oprawy zasilane z baterii centralnych

Jest to rozwiązanie coraz rzadziej stosowane, ze względu na wady takie jak:

* każda oprawa jest włączana przez jedno urządzenie, a więc uszkodzenie baterii centralnej może całkowicie pozbawić budynek oświetleni awaryjnego aż do czasu usunięcia awarii. Takie ryzyko jest niedopuszczalne np. w szpitalach.

* konieczność wymiany akumulatorów jednocześnie we wszystkich oprawach jeśli system nie gwarantuje już wymaganego czasu świecenia;

* wysoka cena baterii centralnej oraz akumulatorów;

* wysoka cena kabla ognioodpornego niezbędnego do wykonania okablowania zasilającego.

Każdy budynek jest indywidualny, i w każdym oświetlenie awaryjne będzie inne. Dobierając je trzeba rozważyć koszty eksploatacji, łatwość serwisu i montażu. Nie bez znaczenia jest też cena i estetyka. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo jest bezcenne.


Autor: mgr inż. Anna Bielczyk

Informacje i zamówienia

tel. 14/620-11-55
tel. kom. 509-307-709

Email: info@oswietlenie.pl

od poniedziałku do piątku
w godz. 800 do 1600

Serdecznie zapraszamy!