• ilość: 0 szt,
 • wartość: 0.00 zł
w schowku 0 sztporównujesz 0 sztostatnio oglądane

Oprawy oświetleniowe
 
 Choć często o tym zapominamy, oprawy oświetleniowe to ważny element wyposażenia wnętrz. Na rynku dostępne są lampy wiszące (oprawy na jedną żarówkę), żyrandole (składające się ze stelaża i kilku kloszy), plafony (płaskie klosze mocowane bezpośrednio do sufitu lub ściany), kinkiety, lampy podłogowe, biurkowe i wiele, wiele innych. Tylko od naszej wyobraźni i portfela zależy na które się zdecydujemy.

          Historia opraw rozpoczęła się z chwilą wynalezienia żarówki, i wciąż powstają nowe modele i rozwiązania.

           Nic w tym dziwnego – oprawy spełniają jednocześnie kilka funkcji:

- mocują źródła światła;

- chronią je przed czynnikami zewnętrznymi;

- przyłączają źródła światła do instalacji zasilającej;

- podnoszą estetykę oświetlenia i otoczenia, stwarzają odpowiedni nastrój;

- kształtują, ukierunkowują i filtrują strumień światła, mogą także zmieniać jego barwę;

- chronią oczy przed olśnieniem.

          Budowa opraw jest bardzo zróżnicowana, można jednak wyróżnić najważniejsze części składowe. Są to:

- układ świetlnooptyczny:
 • źródło światła (jarznik lub bańka żarówki) – nie wchodzi w skład oprawy, ale zalicza się do jej układu świetlno optycznego;

 • elementy kształtujące strumień świetlny – służą do skupiania albo rozpraszania strumienia świetlnego. Najważniejsze z nich to:

* klosze – osłony wykonane z przepuszczającego światło materiału (najczęściej szkła, tworzywa sztucznego, papieru lub tkaniny). Pełnią kilka funkcji:

> chronią źródło światła przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych;

> chronią otoczenie przed szkodliwym działaniem źródła światła (np. wysoką temperaturą, promieniowaniem UV);

> zmieniają barwę światła;
> zmieniają rozkład przestrzenny strumienia świetlnego;
> zmniejszają luminację źródła światła.

Jest wiele rodzajów kloszy, np. otwarte lub zamknięte, przeźroczyste (wykonane z materiału przeźroczystego o ściankach równoległych), pryzmatyczne (o ściankach pokrytych elementami pryzmatycznymi) lub soczewkowe (o ściankach pokrytych elementami soczewkowymi).

* soczewki – podstawowe elementy kształtujące bryłę fotometryczną oprawy. Dzielą się na:

> dwu-wypukłe;
> płasko-wypukłe;
> wklęsło-wypukłe;
> schodkowe;
> cylindryczne;
> inne.
* odbłyśniki:
> odbijające światło w sposób kierunkowy (tzw. zwierciadła);
> odbijające światło w sposób rozproszony;
> odbijające światło w sposób równomiernie rozproszony;

* rastry- zwężają rozwartość wiązki świetlnej, nie zmniejszając jednocześnie światłości maksymalnej oprawy.

* światłowody – kształtują bryłę świetlną i przenoszą strumień świetlny na znaczną odległość.

Elementy kształtujące strumień świetlny dzielą się na:

* dioptyczne (przez nie przechodzi strumień świetlny);
* katoptyczne (od nich odbija się strumień świetlny);

-     zespoły elektryczne:

 • statecznik;
 • urządzenie zapłonowe;
 • bezpiecznik (nie zawsze występuje);
 • włącznik/wyłącznik (nie zawsze występuje);

-     zespół mocujący oprawę źródła światła;

-     uchwyt oprawy;

-     korpus, łączący w całość wszystkie elementy.

Oprawy oświetleniowe najczęściej są wykonywane ze stali lub tworzywa sztucznego.

          Jest wiele parametrów, na podstawie których można klasyfikować oprawy. Najważniejsze z nich to:

- sposób mocowania

   Wyróżniamy m.in. oprawy stałe, przenośne, ręczne, nakręcane, nasadzane, wbudowane,   przeznaczone do zawieszenia.

- sposób przyłączenia do sieci zasilającej (na stałe, wtyczki, zaciski, szynoprzewody).

- rodzaj umieszczonej w oprawie żarówki – zwykłe żarówki wymagają innej oprawy niż świetlówki i lampy sodowe;

- rodzaj oświetlenia – np. ogólne, miejscowe.

- możliwość zmiany kierunku lub kształtu strumienia świetlnego

 • nastawne (stałe lub przenośne) – można w nich zmieniać zarówno kierunek świecenia, jak też kształt bryły fotometrycznej (również podczas pracy oprawy).

 • nienastawne.

- miejsce zastosowania – np. do wnętrz mieszkalnych i pomieszczeń użyteczności publicznej (np. plafoniery, oprawy zawieszane), pomieszczeń przemysłowych (np. specjalne oprawy chronione przymocowaną do korpusu stalową siatką), terenów otwartych i ulic (m.in. aluminiowe oprawy mocowane na wysięgniku).

- funkcję

  Oprawy dzielą się na:

-     techniczne;

-     dekoracyjne (ozdobne).

- właściwości fotometryczne – określające utrzymywany z danej oprawy strumień świetlny. Mamy trzy kryteria podziału:

 • ilość strumienia światła jaką oprawa wysyła w półprzestrzeń górną (Φg), a jaki w dolną (Φd) [tzw. pierwsze kryterium fotometryczne]. Oprawy stałe dzieli się na pięć klas:

* I - oprawy do oświetlenia bezpośredniego (0,9Φ≤Φd i Φg≤0,1Φ).

Oprawy klasy I stosuje się do oświetlenia zewnętrznego oraz wysokich, ciemnych hal (zarówno jako oświetlenie ogólne, jak i miejscowe).

* II - oprawy do oświetlenia przeważnie bezpośredniego (0,6Φ≤Φd≤0,9Φ i 0,1Φ≤Φg≤0,4Φ).

Stosowane w pomieszczeniach niskich o średnio jasnych ścianach i sufitach (np. w biurach, sklepach), oraz jako oświetlenie miejscowe.

* III - oprawy do oświetlenia mieszanego (0,4Φ≤Φd≤0,6Φ i 0,4Φ≤Φg≤0,6Φ). Stosowane w pomieszczeniach niskich o średnio jasnych ścianach i sufitach.

* IV - oprawy do oświetlenia przeważnie pośredniego (0,1Φ≤Φd≤0,4Φ i 0,6Φ≤Φg≤0,9Φ).

Dają w większości światło odbite, dlatego też stosuje się je w niskich pomieszczeniach o jasnych ścianach (np. w mieszkaniach, hotelach).

* V - oprawy do oświetlenia pośredniego (Φd≤0,1Φ i 0,9Φ≤Φg).

Montuje się je w niskich i jasnych wnętrzach.

 • symetria uzyskanego z oprawy strumienia świetlnego [tzw. drugie kryterium fotometryczne]. Wyróżniamy m.in. oprawy:

* dające obrotowosymetryczną bryłę fotometryczną (np. typowe oprawy tradycyjnych żarówek i świetlówek kompaktowych);

* dające bryłę fotometryczną z dwoma pionowymi, prostopadłymi płaszczyznami symetrii (oprawy poziomych żarówek);

* dające bryłę z jedną płaszczyzną symetrii (np. tzw. naświetlacze asymetryczne).

 • charakter bryły fotometrycznej [trzecie kryterium fotometryczne] - krzywa światłości z wyraźnie uwydatnionym kierunkiem świecenia lub bez mocno uwydatnionego.

- stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym

  Wyróżniamy cztery klasy opraw:
 • klasa 0 – oprawa ma izolację roboczą;

 • klasa I – oprawa wyposażona w izolację roboczą, a jej nieznajdujące się pod napięciem metalowe części są połączone i przystosowane do połączenia przewodu ochronnego lub występuje izolowana żyła ochronna, będąca elementem przewodu przyłączeniowego lub występuje nieodłączalny przewód z żyłą ochronną i wtyczką ze stykiem ochronnym;

 • klasa II – oprawa posiada podwójną lub wzmocnioną izolację i nie jest przeznaczona do uziemienia;

 • klasa III - oprawa przeznaczona do zasilania z sieci o napięciu bezpiecznym (nie przekraczającym 25 V dla prądu przemiennego i 60 V dla prądu stałego), a wszystkie obwody wewnętrzne oraz zewnętrzne pracują pod napięciem nie większym niż bezpieczne (w zależności od warunków środowiska i rodzaju prądu napięcie bezpieczne nie przekracza wartości 25-120 V).

 Oprawy oświetleniowe mają serię oznaczeń. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć z jaką dokładnie oprawą mamy do czynienia. Najczęściej spotykane oznaczenia to:

- (znak ENEC - European Norms Electrical Certification)

Jest to jednolity dla całej Europy znak bezpieczeństwa na wyroby elektryczne informujący, że produkt spełnia wymagania co najmniej zbieżne ze standardem ISO 9001. Zastępuje krajowe znaki bezpieczeństwa członków Unii Europejskiej, jest też akceptowany w USA. Obok tego znaku umieszczony jest kod przypisany jednostce certyfikującej (np. 01 oznacza AENOR (Hiszpania), a 14 Iterek SEMKO (Szwecja)). 

potwierdza, że produkt odpowiada wytycznej EWG w sprawie zgodności elektromagnetycznej i wytycznej EWG w sprawie zasilania niskim napięciem.

- klasy ochronności – informują o środkach zapobiegających przewodzeniu prądu przez dotykalne części, zastosowanych w celu zabezpieczenia elektrycznego opraw (wymaganego w razie ich uszkodzenia).

 • (I klasa)

Wszystkie dotykalne części metalowe są ze sobą tak połączone, że mogą przewodzić prąd elektryczny i są podłączone do przewodu ochronnego.

 • (II klasa)

Narażone na dotyk metalowe części są tak zaizolowane, że w razie awarii nie mogą przewodzić prądu elektrycznego. Nie ma też przewodu ochronnego.

 • (III klasa)

Oprawy zasilane niskim napięciem z transformatora lub baterii.

- palność materiału podłoża na którym są mocowane.

 •  oprawy przeznaczone do mocowania na podłożu łatwopalnym (o temperaturze palenia<200°C);

 • oprawy przeznaczone do mocowania na podłożu normalnie palnym (o temperaturze palenia>200°C);

 • brak symbolu – oprawy przeznaczone do mocowania na podłożu niepalnym.

- stopień szczelności (stopień ochrony zewnętrznej) – oznaczany za pomocą międzynarodowego kodu IP XY, gdzie:

 • IP oznacza Ochronę Zewnętrzną (Internal Protection);

 • X (pierwsza cyfra charakterystyczna) - informuje o tym jak elementy oprawy są chronione przed dostaniem się ciał obcych (pyłu) i dotykiem części niebezpiecznych przez osoby niepowołane;

 • Y (druga cyfra charakterystyczna) - mówi o stopniu ochrony przed przenikaniem wody.

X
0     brak ochrony
1     ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2     ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
3     ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
4     ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
5     ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
6     całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

Y 
0     brak ochrony
1     ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2     ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3     ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4     ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5     ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6     ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7     ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8     ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9     ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050

Minimalny stopień ochrony dla pomieszczeń mieszkalnych to IP 20


Informacje i zamówienia

tel. 14/620-11-55
tel. kom. 509-307-709

Email: info@oswietlenie.pl

od poniedziałku do piątku
w godz. 800 do 1600

Serdecznie zapraszamy!